ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο Σύλλογός μας, από το ξεκίνημά του, έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια και άλλες κοινωνικές δράσεις, ακολουθώντας τις αρχές του Καταστατικού του, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας την παρουσία των επαγγελματιών-μελών του, τόσο στην ενημέρωση και εκπαίδευσή τους, όσο και στην κοινωνική τους παρουσία.

Advertisements